Catégorie : Fransè Nouvô

 • Lo féminism térasan lo patriarka (alégori)

  Lo féminism térasan lo patriarka (alégori)

  Biun sur, s’è pa forséman lo solusion k’lé famy ésay d’èt plu for fizikman k’lé omy, sa srè biun plu untérésan si s’étè lé omy ki s’féminizè un peu … ô moin dan ler tèt … Ouè bun … vu s’ki s’pas dan l’mond aktuèlman, s’è pa gagné n’è-s pa ? Mè kan mèm, kan mèm … Sa fè pa…

 • Ön pti réform do fransè nouvô ?

  Ön pti réform do fransè nouvô ?

  Avèrtisman : lo problèm de lo notasion dé sony « e » é « eu » étan trè konpliké a rézoudr, so artikl n’è konsèrvé ke pour archiv. An éfè, aprè kèlkeu z-ésèy plu aprofondi, lo réform ke j’anvizajè dan so artikl ne me parè plu oportün. Je ne lo lès donk isi ke kom archiv pour seu ki voudrè…

 • L’amour léjé

  L’amour léjé

  S’è ön drôl d’istoir k’ariva a Jizèl. Fô dir k’èl étè tèlman amoureuz … Alor kan Georges l’unvita a « ön pti sorti nokturn riun k’nou deu … », èl ne s’dégonfla pa. So soir-la, Georges – dan so bô Ödiènèsu flanban neuf – lé konduizi loin de lo vil, jusk’a lo gran forè de Tronsè. Lo forè de Tronsè…

 • « Envolez-vous », dit-elle.

  « Envolez-vous », dit-elle.

  A ! lé rasiny ; Sur k’on an a bzoin ; Sujè ultra-sansibl pour ön dérasiné. Mè l’anrasinman, sa peu ôsi ètr unsuportabl. Rgardé donk sé z-arbry ; lo boner ki s’dégaj de ler dérasinman é d’ler anvolé ; kol libérasion ! Noté k’ol ora falu l’untèrvansion majik d’ün famarbre pour ke sé gro lourdôy dékol anfun. S’è ke lé rasiny…

 • Arèt ! Tu m’chatouy …

  Arèt ! Tu m’chatouy …

  Bun muns alor ! Ün dam ki dévor un meusieu ! Mè pourkoi s’è l’meusieu ki s’fè manjé ? É pourkoi pa la dam ? S’è sunpl : chakun so tour ! Non mè … Sérieuzman, j’è fè s’désun suit a kèlkeu prôpôy skandalizé ô sujè d’ön puntur, lor d’ön èxpôzision ô vilaj d’Octon. D’aprè sé pèrsöny ma puntur srè violan avèk…

 • Abésédèr prononsiatoir do fransè nouvô

  Abésédèr prononsiatoir do fransè nouvô

  On trouvra isi – sou form d’ön abésédèr – ön pti rékapitulatif dé lètry utilizé an fransè nouvô an rapor avèk ler prononsiasion. Hop ! on i va : J’kroi ks’è déja pa mal pour st’artikl. Pour an savoir ön peu plus sur steu lang, kliké si dsou :Konprandreu l’fransé nouvô

 • Jeannine é Marie-Sophie

  Jeannine é Marie-Sophie

  Jeannine é Marie-Sophie s’èmè tandreuman. Chôz rar – voir unik –, lé deu sery étè né avèk sink joury d’ékar. Dé jumèly pourtan. Persön ne conpri lo natur de so exèpsion a lo règl é biun vit, puiskeu lé deu fiyy étè sôv, on i pansa plu é bon, pason a ôt chôz ! De tou ler éxistans,…

 • So soir-la, lo pti Chapron Rouj…

  So soir-la, lo pti Chapron Rouj…

  S’è lo tou dèrnié de lo séri de puntury sur lo dans an coupl. S’è vrè k’la on s’ékart ön peu do tèm. On a plutô a fèr a ön dans alusinatoir ön jour de plun lün. Sa korèspon ôsi a ön anvi d’alé ön peu plu loin kèstion tèknik piktural : dabor s’è pun sur…

 • Ön amour dévoran

  Ön amour dévoran

  So puntur-la m’a doné do fil a reutordr ! Pa du poin d’vu konsèpsion ; s’è lo réalizasion ki fu difisil. Je sè pa konbiun d’kouchy de gouach j’è pasé, san konté lo travay de achury, de pointiyism, de glasi… se fu ön apreu batay !… é j’kroi keu sa s’san. Rgardé : N’évok-t-èl pa ön vièy krout do…

 • La fusion n’est pas de mise

  La fusion n’est pas de mise

  L’titr de st’artikl, s’è sol d’ön gouach kj’è pun ya pa biun lontan. Lé premiè modèly d’IA pour jénéré dé z-imajy étè – é son toujour, mè ön peu moin – bouré d’bogy é d’problèmy. Par egzanpl, l’bouzun avè tandans a fèr dé personajy avèk troi bray, ou si doiy, ètsétéra. Avèk mon èspri mal…