Boni und Klayd, lo trè sélèbreu kouple de gangstèry amérikun, porta trè ô é an kouler rouj san, lo mit de lo bôté sôvaj d’ön jenès ô z-apétiy de vivr peutètr ön peu éxésif 🥳 (n’ès pa ?).

Kom chakun sè ou pa, lé deu aman-tuory périr dan ler ôtô criblé de baly par lé polisiéy an 1934.

Lo mitôlôji brodé ôtour d’eu jénéra ön tèl fasinasion ôprè do publik keu plu de 20.000 pèrsony asistèr à ler funérayy ✝️.

Bon … s’è pa pour vou déseuvoir, mè dan l’imaj ki nou z-okup isi, il ne saji pa dé mitik Boni und KlayD, mè dé trè bôkou moin konu Boni und KlayN.

Kan – kom s’è undiké dan lo léjand sou l’imaj – lo komisèr Padok lé retrouva, plu de katreu-vun anéy (50 + 30 don 10 de psikanaliz) étè pasé depui ler premié forfè. S’è dir si lo chas fu loooooon. Mè anfin, lo komisèr Padok touchè ô but k’il s’étè asigné : se vanjé dé deu z-afreuy ki lui avè piké sé biyy a lo rékré dan lo kour de lo matèrnèl.

Pourkoi tan de tan ? me diré-vou (ou pa). É biun voila : le komisèr Padok1 pasè lo plu klèr de so tan ô padok. Oui, s’étè un fèrvan dé loon nuiy de somèy (de 20h lo soir a 8h lo matun). Mank de pô, kan il ne roupiyè pa, Boni und Klayn – eu – roupiyè (de 8h lo matun a 20h lo soir), kar tou deu étè dé fanatiky de dans folklorik forèstié é nokturn. Jamè ne mankè ler randévou avèk lo lün ( 🎶 é lo solèy é lo solèy é lo solèy 🎶…) ; se ki fè keu – biun k’abitan lo mèm vilaj, lo komisèr Padok ne kroizè jamè Boni und Klayn, lé z-un é l’ôtr dorman dan so li douyè chakun so tour.

🌜Mè ön nui, vèr minui, Padok sor du padok viktim de l’unsomni énmi é – sousieu de so santé – sor pour ön pti promnad nokturn. « Sa peu pa fèreu d’mal » s’di-t-il. I s’di ôsi : « tiun, s’è plèn lün é on voi biun klèr ; jm’an vè fèr ön tour ô boi ». Mè a l’oré do boi i voi koi ? Bun tiun, lé deu zigôtôy ki dans lo rondô.

L’komisèr Padok è chanpion tou katégori d’angois égzistansièl. Kèl chok s’è alor kan i s’ran kont keu, biun keu pasableman aviné, lé deu z-oizôy si lontan reuchèrché son eureu 😊 ! É sa, d’voir sa, s’an è trô. L’angois égzistansièle sus-mansioné l’sèzi, so vieu ker bondi é – tan l’émosion l’pouri – k’i trépas san krié gar hop … 💀 kom sa.

S’è t-unsi k’Boni und Klayn kontinuèr pèzibleuman ler pti dansy forèstié an tou unpunité, é seu jusk’a ler mor a san any é dé pousièry a l’éta d’lokèl i rtournèr ôsi sèk.

Oui je sè, so istoir è imoral mè keu voulé-vou …

Malgré ler vi avantureu é – ol fô biun lo reukonètr – plutô spésial, jamè Boni und Klayn ne fir kom Boni und Klayd, lo une dé journôy ; ni ne pasèr a lo télé l’dimanch aprèmidi ché Jak Martun. Pourkoi mo dieu pourkoi ?

Si vou z-avé dé z-élémany de répons a so kèstion, n’ézité pa a lèsé ön komantèr (n’ès-pa ?).

A lo prochun mé chèr z-amiy 🐦

 1. Le komisèr Padok n’étè pa plu komisèr keu ma kousin jèrmèn ou moi. S’è lo trômatism do vol k’il subi a l’aj de uit any ki – trant any aprè, don t-ön lon psikanaliz de di z-any – l’amena a adopté so titr de komisèr, é a s’angajé dan so lon trak. Kèstion aj, on an konklu k’il avè ô moman dé fèy évoké dan so rési – si vou fèt lo kalkul :
  8 + 50 + 30 = 88 any, aj rèspèktableu s’ol an è. ↩︎

Commentaires

2 réponses à “Boni und Klayn”

 1. Avatar de Philippe Gerbaud
  Philippe Gerbaud

  Cher mossieu Dole jé biun lu vot istoir, j’avou keu j’conésé pa se komisèr Padok s’keu just vou dir sé keu si se fu l’komisèr Finot ki s’été okupé d’vo Boni und Klayn sé dernié auré été vit fé biun fé sou léverouy. Il nia ka voir komen l’komisèr Finot a traké lé Rapetou san relach pour finir par lé envoyé a l’ombr. Padok efectivmen pa plu komiser kun poto roz. Deu no joury on se per dan l’angois égzistansièle et lé analysy psikotru, é pendan s’tan lé méchany cour toujour. Tiun on auré biun bezoin dun komisèr Finot pour remetr lö mond à l’endroi. J’invit vo lekteury à lir set sombr istoir imoral pour sen fer ön idé. Kordialmen

  1. Mon chèr Meusieu Gerbaud,

   Je n’è pa konèsans de se komisèr Finot. Pourtan an mon jen aj – mèm si se n’étè pa mon bol de chôcôla – ol m’arivè parfoi de lir Mickey, Mickey-Parade é ôtreu titry Oualdisnèyun.
   Mèrsi donk de m’ouvrir lé z-ieuy sur tou ön pan de kultur unkonu de moi. Je m’an vè de seu pa a lo bibliotèk d’Octon – lo plu proch de mo vilaj – a lo rechèrch de kèlkeu titry apt a konblé ce trou béan dan lo plakar me tenan lieu de tèt, tèt – soi di an pasan – déja pasableman ankonbré.

   Kordialman itou é a lo prochun mon chèr Meusieu Gerbaud.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *